INFORMACIJA APIE MARIJAMPOLĖS SAVIVALDYBĖS

ŠUNSKŲ PAGRINDINĖS MOKYKLOS VEIKLĄ

BENDROS ŽINIOS APIE MOKYKLĄ

 Švietimo įstaigos pavadinimas – Marijampolės sav. Šunskų pagrindinė mokykla.

Sutrumpintas pavadinimas – Šunskų pagrindinė mokykla.

Šunskų pagrindinė mokykla įsteigta 1967 m. rugsėjo 19 dieną.

Šunskų pagrindinės mokyklos kodas – 190378552.

Mokyklos adresas: Varpo g. 31, Šunskų k., Šunskų sen., Šunskų mstl. LT- 69360 Marijampolės sav.

El. p.: sunskai.mokykla@gmail.com

Telefonas (faksas) 8-343-28117, mobilusis telefonas + 370 607 20019.

Mokyklos tipas – bendrojo lavinimo pagrindinė mokykla.

Mokykloje įgyvendinamos programos – pradinis ugdymas (kodas 101001001), pagrindinis ugdymas (kodas 201001001), priešmokyklinis (integruojant ikimokyklinio amžiaus vaikus) ugdymas.

Ugdymo forma – dieninė.

Mokomoji kalba – lietuvių kalba.

Direktorius – Zenius Sadauskas.

Informacija apie mokyklą

Informaciją apie mokyklos veiklą galima rasti Marijampolės savivaldybės internetinėje svetainėje, mokyklos internetinėje svetainėje www.sunskumokykla.lt Su mokyklos veiklą reglamentuojančiais dokumentais galima susipažinti Šunskų pagrindinėje mokykloje adresu: Varpo g.-31, Šunskų mstl., Šunskų sen., Marijampolės sav.