1867 m. Šunskų kaime buvo įsteigta rusiška mokykla, kurioje buvo dėstoma rusų kalba.
1919 metais pradėjo veikti 4 skyrių lietuviška mokykla.
1945 metais mokykla buvo pertvarkyta į progimnaziją, joje veikė keturi pradinių klasių komplektai
1956 metais jau veikia septynmetė mokykla, o nuo 1959- 1960 mokslo metų įgyvendinamas ir aštuonmetis išsilavinimas.
1967 metais pastatomas naujas mokyklos pastatas su sporto ( laisvalaikio) sale.
Nuo 1999 metų mokykla teikia dešimtmetį išsilavinimą. Mokyklos veiklos pobūdis smarkiai pasikeitė prasidėjus Lietuvos Atgimimo laikotarpiui, pagrindinis dėmesys buvo skiriamas pilietiškumo ugdymui, naujiems ugdymo metodams orientuotiems į mokinį. Mokykla kompiuterizuojama.
Šiuo metu turime kompiuterių klasę, garso ir video aparatūrą, kopijavimo aparatą,
mokykloje veikia internetinis ryšys.