Mokyklos taryba – aukščiausia savivaldos institucija, lygiomis dalimis telkianti mokinių, jų tėvų ir pedagogų atstovus svarbiausiems mokyklos veiklos tikslams numatyti ir uždaviniams spręsti.

Mokyklos tarybos veikloje gali dalyvauti visi mokyklos bendruomenės nariai, mokyklos rėmėjai, svečiai, seniūnijos bei savivaldybės atstovai.

Nariai Pastabos
Zenius Sadauskas Direktorius
Ramutė Murauskienė Mokytoja
Rimvydas Šumskis Mokytojas
Aušra Mineikienė Tėvų atstovas
Vidmanta Akelaitienė Tėvų atstovas
Daiva Urbaitienė Tėvų atstovas
Ernestas Aleknevičius Mokinys
Jurinta Mineikaitė Mokinė
Rusnė Akelaitytė Mokinė