Sutartys su tiekėjais:

Viesas skelbimas

Kuro (anglių) pirkimo sutartis

Kietojo kuro pirkimo sutartis

Nemokamas moksleivių maitinimas

Nemokamo mokiniu maitinimo sutartis

Nemokamas moksleivių pavėžėjimas

Nemokamo mokiniu pavezejimo sutartis