2017 m. pirmo pusmečio finansinės ataskaitos Marijampolės sav. Šunskų pagrindinės mokyklos darbuotojų, einančių vienodas pareigas, skaičius ir šias pareigas einančių darbuotojų praėjusių metų vidutinis mėnesinis nustatytasis (paskirtasis) darbo užmokestis, taip pat einamųjų metų I ketvirčio vidutinis mėnesinis nustatytasis (paskirtasis) darbo užmokestis

Vidutinis DU-I ketvirtis

Pastaba. Darbuotojo, kuris vienintelis įstaigoje eina atitinkamas pareigas, praėjusių metų vidutinis nustatytasis (paskirtasis) darbo užmokestis ir einamųjų metų I ketvirčio vidutinis nustatytasis (paskirtasis) darbo užmokestis pateikiamas tik gavus jo sutikimą.