2017 m. pirmo pusmečio finansinės ataskaitos Marijampolės sav. Šunskų pagrindinės mokyklos finansinė ataskaita

2017 I ketvirčio finansinė ataskaita