Mokykla dalyvauja:

Eil. Nr. Projektas, programa Sklaida
1. Vasaros poilsio stovykla „Žvirgždukai“
motyvuotiems vaikams.
Mokyklos mokiniams
2. „Antras žingsnis“ Mokyklos mokiniams
3. „Gyvai“ 5-6 kl. mokiniams
4. „Pienas vaikams“ Mokyklos mokiniams
5. „Vaisių vartojimo skatinimas mokyklose“ Mokyklos mokiniams